Skład Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI Tarnowskie Góry

Przewodnicząca – Irena Nowak
                                                                                                                    Wice-przewodnicząca – Janina Gach                                                                                                                    Wice-przewodniczący - Hubert Franke
Sekretarz – Henryka Krzyżaniak
Skarbnik – Magdalena Łaszcz